logo
当前位置:首页 >服务中心 > 注册申报 >

生产许可代办

  • 时间:2024-06-19

        取得注册证书后还需及时进行生产许可证的办理,注册证、生产许可证同时具备后方可进行正常的生产、销售。生产许可办理的相关要求如下:
        1.生产许可申请表;
        2.证明性文件;
        3.产品注册证;
        4.法定代表人、企业负责人身份证明复印件;
        5.生产、质量和技术负责人的身份、学历职称证明复印件;
        6.生产管理、质量检验岗位从业人员、学历职称一览表;
        7.生产场地的证明文件(有特殊生产环境要求的,还应提交设施、环境的证明文件)复印件;
        8.主要生产设备和检验设备目录;
        9.质量手册和程序文件;(近300多份文件)
        10.工艺流程图;
        11.经办人授权证明;
        12.其他证明材料。

 

上一篇:Ⅱ.Ⅲ类IVD延续

下一篇:国际注册